Ana Faaliyetler


Eyüp Sultan Sosyal Bilimler Derneği, Avrupa merkezli bilim anlayışına karşı ülke içinde ve dışında üniversitelerdeki akademik çalışmalara ve eğitim faaliyetlerine destek olmak için kurulmuştur. Sosyal bilimler ve yüksek eğitimin gelişmesine, İslam medeniyetinin ihyasına katkıda bulunmaya çalışmaktadır.  Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için burs verir. Öğrenciler için ders, seminer, konferans, sempozyum, gezi ve festival düzenler. Görsel ve işitsel yayınlar yapar. Dergi, gazete ve kitap yayınları yapar. Eğitim amaçlı projeler ve organizasyonlar düzenler.