Neden Eyüp Sultan Sosyal Bilimler Derneği?


Eyüp Sultan Sosyal Bilimler Derneği, üniversitelerde sosyal bilimler alanında yürütülen akademik çalışmalara ve yüksek eğitimin gelişmesine destek olmak, İslam medeniyetinin ihyasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Eyüp Sultan Sosyal Bilimler Derneği, sosyal konuların pozitif bilimler gibi kesinlik taşımadığından kendi sosyal yapımızı Batılı sosyal kuram ve paradigmalarla anlamamızın ve anlatmamızın imkânsızlığını savunmaktadır. Eyüp Sultan Sosyal Bilimler Derneği, üniversitelerimizin bir an önce Avrupamerkezli yapıdan kurtarılması gerektiğini, sosyal varlığımızın geleceğin dünyasına ancak kendi kuram ve paradigmalarımızla taşınabileceğini savunurken;  medeniyetimizin özgün sosyal muhayyilesini akademik gündeme taşımaktadır.